Sen tắm âm cao cấp BK410514

10.000.000

– Củ, thân, cần(1.2cm) bằng đồng mạ chrome

– Chân đồng, chụp inox

– Tạo bột Neoperl

– Óc Sen Kerox (Đức)

– Dây sen Nepel (Hungary) 1.5m, điểm nối bằng đồng

– Hand shower:

+ Thân, mặt mạ chrome

+ Size: Ø120 x 252,5 mm

– Head shower, Size: Ø225 x 34,3 mm, 1-3 chế độ

Mã: 410514